eHealth / Innovatie

Wil uw organisatie nu echt de volgende sprong maken? eHealth implementeren? Maar dat komt maar niet van de grond? Dan kan ik u helpen.

 

Ik heb de rotsvaste overtuiging dat innovatie de manier is om zowel de kwaliteit als het resultaat te verbeteren!

AANPAK EN VOORBEELDEN

Elektronisch Cliëntendossier, Cliëntenportaal, Smartphones in de thuiszorg, Beeldzorg, iPads, Google Glass : Innovatie klinkt technisch, maar is dit in de thuiszorg, meestal niet. Het gaat om een andere manier van werken, die geholpen wordt door techniek. De echte vernieuwing zit altijd in gedrag. Om te innoveren moet je uit je comfort zone, want je moet iets gaan doen wat nog geen automatisme was, en wat ongemakkelijk voelt. Maar als het lukt, is het zo ontzettend leuk! Dan is het iets om trots op te zijn, iets dat je thuis kunt vertellen.

Google Glass is daar een mooi voorbeeld van. Binnen een paar weken van idee naar experiment – waarbij iedereen enthousiast werd. En de pers pakt dat dan snel op!

Hans Hoonakker

Omdat innoveren om iets nieuws gaat, is het van belang om goed uit te proberen wat wel werkt en wat niet. Daarom kan innovatie het beste plaatsvinden via een pilot of proeftuin. Een plek waar we het gaan uitproberen. En “we” is dan niet de afdeling ICT of zo, maar de mensen die ermee moeten werken. In de pilot
wordt net zolang doorgegaan tot het werkt. Verbeteringen kunnen vaak snel plaatsvinden als SCRUM gebruikt wordt. Zo leren medewerkers ook dat ze van elkaar kunnen leren. Want ook het leren verandert. Je leert niet meer van een leraar maar van elkaar. Mijn zoon heeft ook geen cursus iPad gevolgd, of een cursus YouTube. Dat leert hij gewoon van vriendjes. En ik leer weer van hem.

Wouter_Hoonakker_06_06_2015_24

 

Het voordeel van een pilot is dat je ook relatief snel iets “hebt”. Zo realiseerde ik een ECD op één zorgafdeling (en de hele backoffice) binnen 6 maanden.  Beeldzorg voor de eerste klanten binnen één team binnen 4 weken. Dit zijn maar wat voorbeelden. Met mijn moeder, die Alzheimer heeft, (en het zorgteam!) ging ik FaceTime gebruiken (videobellen). Dat ging binnen een week.