Zorgmarketing

Maakt u zich zorgen over de instroom van nieuwe zorgklanten? Een dalend marktaandeel, een frontoffice die klanten meteen goed helpt? Wilt u wachtlijsten in plaats van leegstand?

Maar dat komt niet van de grond? En vraagt ook een andere mindset? Want marketing in de zorg, dat past toch niet? Dan kan ik u helpen.

Ik heb de rotsvaste overtuiging dat marketing de manier is om zowel klanten beter te helpen als te zorgen voor meer klanten!

Wouter_Hoonakker_06_06_2015_11

AANPAK EN VOORBEELDEN

Marketing en Sales, dat past toch helemaal niet bij de zorg? Maar cliënten kiezen niet meer vanzelf voor uw organisatie.…. De zorg is aan het veranderen. De concurrentie komt uit andere hoeken, maar klanten worden ook kritischer. U wilt klanten gewoon goed helpen? Maar dat is nu juist marketing, zoals ook marketing-experts zeggen:

Peter Drucker: “Het doel van marketing is het overbodig maken van verkoop.”

Philip Kotler: “Marketing is het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier.”

Het begint met het opstellen van een heldere marketingvisie met duidelijke doelstellingen. En het aanbrengen van focus. Keuzes maken.

En dan in hoog tempo de vertaling naar de dagelijkse praktijk! Zo leidde het strategisch inzetten van de ledenorganisatie tot meer leden, en het leveren van meer (betaalde!) diensten aan leden. Maar ook tot een logische keuze voor deze organisatie als er zorg nodig is. Top of mind. Leden zijn leads! De inzet van healthchecks leidde tot meer thuiszorgklanten en naamsbekendheid.

Via innovatieve facebookcampagnes werden potentiële klanten bereikt, maar ook potentiële medewerkers. Structurele inzet van e-mail nieuwsbrieven (van 4 x per jaar naar elke 2 weken…) zorgde voor meer interactie met potentiële klanten. Woorden als sales, engagement, nurturing, leads waren niet vreemd meer.

Op locaties werden rondleiders getraind in het geven van een doelgerichte  rondleiding op maat inclusief follow-up.

De klantreis werd het uitgangspunt voor het maken van marketingkeuzes, waarbij elke locatie via SCRUM leerde om steeds die zaken aan te pakken die de meeste invloed hebben op de instroom van klanten.

Omdat het echter vooral om de mindset van medewerkers gaat, is er bij de keuze om echt op zorgmarketing te gaan inzetten sprake van een echte transformatie. Waarbij er elke dag – op basis van de marketingvisie – stappen gezet worden. Think Big. Act Small. Move Fast.